Nasz sklep używa plików cookie's zapisywanych w pamięci Twojej przeglądarki. Więcej informacji w zakładce Informacja o plikach Cookies

Zasady ochrony danych

Ochrona danych osobowych (zob. również § 13 regulaminu sklepu internetowego)


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest „RZET Cezary Urbański” – działalność gospodarcza prowadzona przez Cezarego Urbańskiego, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 525-144-96-22, REGON 012185740

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu otrzymywania naszych newsletterów, biuletynów i informacji o nowych produktach.

3. Sklep internetowy RZET Cezary Urbański nie stosuje reklamy zbiorowej typu mailing zbiorowy (bezadresowy, tzw. spam). Kontaktujemy się z klientami jedynie na ich wyraźne życzenie i w sposób przez nich wskazany.
 

4. Sklep internetowy RZET Cezary Urbański nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom gospodarczym ani nie dokonuje zakupu takich informacji.

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8. Używane przez nas do obsługi naszych Klientów technologie informatyczne gwarantują najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów.

9. Nie przetwarzamy, nie zbieramy ani nie mamy wglądu w transakcje elektroniczne  ani informacje dotyczące numerów i kodów bezpieczeństwa (CVV) kart płatniczych naszych Klientów. Po wybraniu odpowiedniej formy płatności klient jest przekierowywany na strony podmiotu obsługującego te płatności: w naszym przypadku Dotpay (transakcje kartowe i przelewy bankowe) lub PayPal. Płatność jest realizowana za pomocą szyfrowanego połączenia, uniemożliwiającego dostęp do tych informacji osobom niepowołanym.

10. Celem ułatwienia Klientom korzystania z naszego serwisu stosujemy pliki cookies (więcej informacji – „Zasady używania plików “cookies”)